Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

1-SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER:  
SATICI  : Memlaha Çorum Kaynak Tuzu Üret.İşlt.Mad.Ltd.Şti.
Telefon : 0364 606 0123
E-posta :  corumkaynaktuzu@gmail.com 


2-ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER:  
www.corumtuz.com sitesinden dijital ortamda isim,adres ve iletişim bilgileri kayıt altına alınan sipariş sahibi Müşteri

3-SATIŞA KONU ÜRÜN BİLGİLERİ:  
www.corumtuz.com adresinde siparişe konu kayıtlı ürünlerdir. Sözleşme konusu ürünler tüm vergiler dahil satış fiyatı ürün sipariş bölümünde belirtildiği şekliyle gösterilmiştir. 

Ürün açıklaması  
Çorum yöresine ait yeraltı kaynak tuzlalarından doğal ortamda doğal yöntemlerle elde edilen; kendiliğinden kristalize olan herhangi bir rafine işlemi yapılmaksızın elde edilen  doğal tuzlardır.
Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti sipariş detayında gösterildiği şekliyle gerçekleşecektir.

Teslimat adresi, teslim Edilecek Kişi ve fatura adresi dijital ortama geçilen sipariş detayında belirtildiği şekliyledir.

4-GENEL HÜKÜMLER 
ALICI, 3.Madde de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışına ait şartları ile alakalı tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, belirtilen ürünün satın alınması için gerekli onaylamayı yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
SATICI, sözleşmeye konu olan ürünün sağlam ambalajda, eksiksiz, siparişte belirtilen özelliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. 
İş bu sözleşme hükümleri ALICI tarafından elektronik olarak sipariş verildiği tarihte yürürlüğe girer. 

5-CAYMA HAKKI 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICIYA faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmet sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.corumtuz.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan mesafeli satış sözleşmesi 14.Madde hükmü gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10(on) gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. 


6-YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

7-SÜREÇ İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. 

 İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. 

8-TARAFLAR 

SATICI : Memlaha Çorum Kaynak Tuzu Üret.İşlt.Mad.Ltd.Şti.

ALICI  : www.corumtuz.com sitesi üzerinden sipariş veren Müşteri.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR
 
www.corumtuz.com üzerinden yapılan siperişte SATICI taraf : Memlaha Çorum Kaynak Tuz Üret.İşlt.Mad.Ltd.Şti. olup ALICI taraf da alışverişe konu siparişi veren taraf olup ALICI olarak anılacaktır.
 
Ürün bilgileri ALICI'nın www.corumtuz.com sayfasından verdiği sipariş detayı dijital kayıtta olduğu gibidir.
 
MADDE 2: KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI` nın www.corumtuz.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz, ürün detayı sipariş geçilen dijital kayıtta belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.corumtuz.com sitesinin bu bölümünün üst kısmında yer alan ön bilgilendirme ve ürünle birlikte gönderilecek olan fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 
 
MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Ürün, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu sipariş kayıdında ki adreste kargo yetkilisi marifetiyle, ALICI' ya teslim edilecektir.
 
MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Teslimat masrafları ALICI'nın sipariş tercihine bağlı olarak gerçekleşir. Siparişe konu Ürünün kargoya teslimi ile SATICI satışla ilgili hukuki yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.
 
MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu ürünü tesliminden sonra iade etmek isterse faturası ile birlikte kargo masrafları kendisine ait olmak üzere iadesini yapabilecektir. Kredi kartı veya havale marifetiyle yapılan ödemelerde kargo masrafı düşülerek ürünün üçreti iade edilecektir. Ayrıca ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’nın kendisine yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.
 
MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10(on) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 7(yedi) gün içinde iade edilir.
 
MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.corumtuz.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
 
MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. 
 
MADDE 9: VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur. 
 
MADDE 10: FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile yaptığı tercihe bağlıdır. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.
 
MADDE 11: PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.
 
MADDE 12: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerinizi takip edebilir.
 
MADDE 13: CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.corumtuz.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10(on) gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
 
MADDE 14: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 
 
MADDE 15: YETKİLİ MAHKEME
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
 
MADDE 16: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.